Preview Mode Links will not work in preview mode

Visdomspodden

Dec 28, 2019

Dag O. Hessen er en norsk biolog, kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon, samt sitt engasjement i krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi. Foreløpig det nærmeste Norge kommer til Richard Dawkins, men par hakk mer likanes.

Han er ofte ute i media og omtaler seg om meningen med livet,...