Preview Mode Links will not work in preview mode

Visdomspodden

Feb 16, 2020

Elke Rønningen er en psykolog og coach. Hun dukker ofte opp i media etter å ha hjulpet en utslitt toppleder å få tilbake friheten, eller i forbindelse med sine uttaelser rundt barn og skjermbruk.

Selv har jeg synes det kan være alt for utmattende å jobbe, så det var på sin plass å få en 'ekspert' som Elke til...