Preview Mode Links will not work in preview mode

Visdomspodden

Jun 2, 2020

Jeg har invitert meg selv til Viggo Johanesen for å dykke mer inn i hans livsfilosofi.

Er du interessert i tematikken vi prater om, anbefaler jeg Viggos bok 'Indre stillhet'.

Gå på http://www.mindfulliving.no/ for å lese mer om Viggo og hans kurs.